2009
Stavební úpravy a přístavba orlovny v Kašavě
Rozšíření možnosti volnočasových a sportovních aktivit líšeňské veřejnosti – SALVe Brno - Líšeň
Rekonstrukce základní školy v Kostelci u Holešova
Oprava fasády a klempířských prvků školní jídelny v Holešově
Oprava prostoru vstupu objektu B-3 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Výměna poškozených prvků střechy kostela sv. Jakuba v Roštíně
123