2008
Rozšíření výpočetního střediska IT České pojišťovny
Hala pro nanášení práškových plastů firmy SOLAR-TECHNIK s.r.o. ve Fryštáku
Stavební opravy haly č.p. 2790/83 v areálu firmy Trachea, s.r.o. Holešov
Rekonstrukce kuchyně a jídelny základní školy v Těšanech
Rodinný zábavní park Bongo v Brně – Horní Heršpice
Oprava 119 ks bytových jader Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži
Výstavba obchodního místa České pojišťovny a.s., Blansko, Wanklovo nám. 1437
123