2004
Výrobní objekt firmy Precision s.r.o. Zlín – Příluky
Rekonstrukce objektu České Pojišťovny a.s. Hráského 1, Praha 11 pro provoz střediska IT
Obecní dům Tvarožná Lhota
Rekonstrukce Základní školy Družby v Holešově
Rekonstrukce komunikací a chodníků ve Starém Hrozenkově
Rekonstrukce objektu České pojišťovny a.s., Praha 10, Úvalská 38
Novostavba Obecního úřadu v Pitíně
Rekonstrukce a půdní vestavba ZŠ Valašská Bystřice
Rekonstrukce objektu České pojišťovny a.s. v Brně, ul. Purkyňova 2845
Rekonstrukce administrativního objektu firmy Trachea, Holešov
Rekonstrukce sportoviště ve Fryštáku
Rekonstrukce Základní školy ve Zlechově
Zřízení obchodního místa České pojišťovny a.s. ve Frýdku-Místku
Zřízení obchodního místa České pojišťovny a.s. v Náchodě
12